Kraków : rozszerzenie granic 1909-1915, nakładem Gminy stoł. król. m. Krakowa 1931 : [recenzja]

Rocznik Krakowski, Tom 23 (1932) s. 181-183
Szczęsny Wachholz

 

do góry