Jubileusz 65-lecia prof. dra hab. Wiesława Balceraka

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 36 (2001) s. 35-37
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry