"Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965–1989”, Adam Burakowski, Warszawa 2008 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 45 (2010) s. 372-382
Alicja Sowińska–Krupka , Adam Burakowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry