Konferencja: "Ukraińcy-Polacy. Ukraina-Polska - 1914-1939"

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 38 (2003) s. 346
Tadeusz Epsztein

 

do góry