"Meżdunarodna kulturna dejnost na Byłgarija 1944-1948", Weseła Cziczowska, Sofija 1990 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 27 (1992) s. 226-227
Adam Koseski , Weseła Cziczowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry