"Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie. Próby realizacji. Upadek”, Elżbieta Znamierowska-Rakk, Warszawa 2005 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 42 (2007) s. 320-322
Mieczysław Tanty , Elżbieta Znamierowska-Rakk (aut. dzieła rec.)

 

do góry