[Imieniem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego pragnę powitać...]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 18, Numer 3-4 (1949) s. 42
Stanisław Jan Gąsiorowski

 

do góry