Biblijny archetyp "dobrego pasterza" w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu Synajskim : kilka spostrzeżeń leksykalnych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska, Tom 4 (281) (1994) s. 63-68
Teresa Friedelówna

 

do góry