Hebrajskie fragmenty ekfonetyczne w rkp. 158 z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 10, Numer 2 (37) (1965) s. 59-64, 74-76
Jerzy Morawski

 

do góry