"Wojna i okupacja na ziemiach polskich 1939-1945", praca pod redakcją Władysława Góry, Warszawa 1984 : [recenzja]

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 17, Numer 3-4 (1985) s. 293-297
Piotr Łysakowski , Władysław Góra (aut. dzieła rec.)

 

do góry