Współpraca Sztabów Głównych Polski i Rumunii w latach 1922-1927. Studia operacyjne

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 43 (2008) s. 7-23
Michał Keller

 

do góry