Złota legenda i rzeczywistość : w pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Księdza Profesora Aleksandra Usowicza

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 19 (1987) s. 365-398
Wojciech Paluchowski

 

do góry