Rdzeń krążkowaty z Polkowic

Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Tom 6 (2007) s. 9-15
Jan Michał Burdukiewicz, Artur Hajzler

 

do góry