Problem funkcji i sposobu użytkowania wczesnośredniowiecznych tzw. prażnic w świetle wybranych znalezisk z Dolnego Śląska

Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Tom 6 (2007) s. 81-106
Marcin Paternoga, Paweł Rzeźnik

 

do góry