Działalność organizacyjna Polskiej Partii Socjalistycznej w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1948

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 6 (61) (1974) s. 111-137
Teofil Piotrkiewicz

 

do góry