Wpływ barwników o zróżnicowanych ciężarach właściwych na jednorodność i trwałość mieszanin barwnych w farbach temperowych

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 33 (1987) s. 3, 371-377
Zbigniew Brochwicz, Joanna Brochwicz-Konikiewicz

 

do góry