Sprawozdanie z XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Olsztyn, 7-10.09.2009 r.

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Tom 3-4, Numer 3/4 (2009) s. 70-75
Bogumiła Warząchowska

 

do góry