Karol Koźmiński - Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata.

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 5, Numer 12 (59) (2005) s. 108

 

do góry