Dzieje oświaty polskiej 1795-1945 : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 7-9 (190-192) (1981) s. 220-221
Krzysztof Gawroński , Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Ryszard Wroczyński ,Dzieje oświaty polskiej, 1795-1945 ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1980

 

do góry