W przeddzień krachu – stosunki bułgarsko-radzieckie w latach osiemdziesiątych

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 47 (2012) s. 139-155
Iskra Baewa , Hanna Karpińska (tł.)

 

do góry