"Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-1938. Dokumenty z Centrali", oprac. Tomasz Sommer, Warszawa 2010 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 47 (2012) s. 354-358
Romuald Wojna , Tomasz Sommer (aut. dzieła rec.)

 

do góry