Kapituła katedralna chełmińska od r. 1466 do 1821 : (ciąg dalszy)

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 5, Numer 7 (1921) s. 105-120
Alfons Mańkowski

 

do góry