„Produkcja sukiennicza i sukienne znaki towarowe w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku”, Janusz Deresiewicz, "Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza", T. 1, z. 2, 1955 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 679-680
, Janusz Deresiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry