Nieznane portrety Zygmunta Starego

Rocznik Krakowski, Tom 23 (1932) s. 121-138
Józef Muczkowski

 

do góry