Upadek Konstytucji 3 Maja w oczach posła austriackiego w Warszawie

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 10 (157) (1978) s. 160-161
Alfred Majewicz , Henryk Kocój (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
wybór i oprac. Henryk Kocój ,Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle listów chargé d' affaires dworu wiedeńskiego Benedykta de Cachégo : (Listy de Cachégo do Wacława Kaunitza z Warszawy od kwietnia do sierpnia 1792) ,Katowice : Uniwersytet Śląski 1977

 

do góry