"Kultura łużycka na Dolnym Śląsku", Marek Gedl, "Prace Komisji Archeologicznej", nr 3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja]

Archeologia Polski, Tom 9, Numer 2 (1964) s. 458-464
Andrzej Gałuszka , Marek Gedl (aut. dzieła rec.)

 

do góry