Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : O języku i stylu <Wiernej rzeki> Stefana Żeromskiego

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 58 (1995) s. 83-84
Władysław Kupiszewski

 

do góry