Polityka nakręcania koniunktury w Polsce w latach 1936-1939 w świetle "Przeglądu gospodarczego". Przyczynek do dziejów ideologii gospodarczej sfer wielkoprzemysłowych

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 35 (1974)
Jan Kofman

 

do góry