"Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi. Fakty. Oceny. Dokumenty", Michał Gnatowski, Białystok 2001 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 38 (2003) s. 339-341
Daniel Boćkowski , Michał Gnatowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry