Stalin, Antonow-Owsiejenko i inni: sowiecka propozycja w sprawie paktu o nieagresji w 1930 roku

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 38 (2003) s. 25-51
Oleg Ken , Aleksander Achmatowicz (tł.)

 

do góry