Piotr Wandycz. Historyk polski na emigracji i w ojczyźnie

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 14-16
Henryk Bułhak

 

do góry