Dwie drogi odrodzenia kulturalnego i narodowego Litwinów: Baranauskas i Basanavičius

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 31 (1996) s. 149-155
Piotr Łossowski

 

do góry