Mieczysław Kotlarczyk, "Sztuka żywego słowa : dykcja - ekspresja - magia", Rzym 1975 : [recenzja]

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 32, Numer 3 (127) (1983) s. 474-477
Diana Poskuta-Włodek , Mieczysław Kotlarczyk (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Mieczysław Kotlarczyk ,Sztuka żywego słowa : dykcja - ekspresja - magia ,Rzym : Gregorianum 1975

 

do góry