"The Opera House album : a collection of turn-of-the-century postcards", described by Charles Osborne, New York : Taplinger Publ., 1979 : [recenzja]

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 37, Numer 3/4 (147/148) (1988) s. 536-540
Barbara Król-Kaczorowska , Charles Osborne (aut. dzieła rec.)

 

do góry