"Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości”, Marta Kurkowska–Budzan, Kraków 2009 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 45 (2010) s. 367-371
Daniel Boćkowski , Marta Kurkowska–Budzan (aut. dzieła rec.)

 

do góry