Stosunek Józefa Becka do Czechosłowacji w r. 1938 w ujęciu Michała Łubieńskiego, dyrektora gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 123-128
Henryk Bułhak

 

do góry