"Chinese Female Namings - Past and Present", Irena Kałużyńska, Warszawa 2008 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 53 (2008/2009) s. 216-218
Barbara Czopek-Kopciuch , Irena Kałużyńska (aut. dzieła rec.)

 

do góry