Thomas Richards, "At work with Grotowski on physical actions", London 1995 : [recenzja]

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 47, Numer 3/4 (187/188) (1998) s. 565-569
Grzegorz Janikowski , Thomas Richards (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Thomas Richards, London : Routledge, 1995 ,At work with Grotowski on physical actions ,

 

do góry