"Michał Falkener z Wrocławia. Stan badań", R. Palacz, Materiały i Studia Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej, t. VI, seria A, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 35-91 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 22, Numer 3 (1967) s. 383-384
Leokadia Matusik , R. Palacz (aut. dzieła rec.)

 

do góry