Cytat i kolaż : o Różewiczowskiej poetyce fragmentu

Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska, Tom 2 (2004) s. 101-112
Tadeusz Dąbrowski

 

do góry