Prywatne Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 16 (2007) s. 223-231
Agnieszka Kaczyńska

 

do góry