Odpowiedź autora na "Kilka uwag czytelnika"

Rocznik Krakowski, Tom 65-66 (1999-2000) s. 167-168
Julian Dybiec

 

do góry