Koncepcje dziejów Polski w powojennej historiografii polskiej

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 8, Numer 1 (2002) s. 101-109
Rafał Stobiecki

 

do góry