Kilka nowych szczegółów do genezy "Psałterza floriańskiego"

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 51, Numer 3 (1960) s. 249-260
Piotr Bańkowski

 

do góry