"Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku", S. Kossuth, Katowice 1965, Prace Głównego Instytutu Górnictwa, ss. 343 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 22, Numer 3 (1967) s. 389-392
Stanisław Michalkiewicz , S. Kossuth (aut. dzieła rec.)

 

do góry