Przestrzeń religijna w polskiej opowieści ludowej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania, Tom 11 (269) (1994) s. 155-164
Hanna Nitecki

 

do góry