O granicach efektywności prawa : ustawodawstwo napoleońskie i rozwój społeczny

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 6 (153) (1978) s. 1-10
Monika Senkowska-Gluck

 

do góry