Publiczność wybranych oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu w świetle badań ankietowych

Studia Muzealne, Tom 8 (1970) s. 125-138

 

do góry