Ze studiów nad portretem holenderskim XVII wieku

Studia Muzealne, Tom 2 (1957) s. 151-168
Anna Dobrzycka

 

do góry