Gisèle Brelet i jej koncepcja czasu muzycznego

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 25, Numer 1 (96) (1980) s. 45-53
Stefan Jarociński

 

do góry